פרופ' יורם לס

 

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב; לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות

27.02.2020, 07:04