חדשות

ארגון הרוקחות בישראל מעודד מודעות לרישום תרופות גנריות

קורא לקופות החולים לשקול מכרזי רכש ארוכי טווח מול יצרני או יבואני תכשירים גנריים | הנימוק: מחיר תרופה גנרית זול ביחס לתרופת המקור ומאפשר חיסכון ניכר למערכת הבריאות ללא פגיעה באיכות הטיפול

בית מרקחת. אילוסטרציה

ארגון הרוקחות בישראל תומך ברישום תכשירים גנריים כחומר פעיל ולא כגנריקה ממותגת וממליץ לעבור למתן מרשמים של תכשירים גנריים, עם שמות החומר הפעיל ולא מרשמים עם שמות מסחריים. כך נכתב בנייר עמדה של הארגון שפורסם לאחרונה לצד פרסום מידע רב בנושא תכשירים גנריים המיועד לקהל הרחב.

"שמות מסחריים יכול שייכתבו בקטן מתחת לשם החומר הפעיל", נכתב בנייר העמדה וכן ממליצים בארגון כי באריזות התכשירים, השם הגנרי יירשם באותיות גדולות ושם מסחרי בקטנות יותר. כל זאת במטרה לעודד שימוש בגנריקה והפחתת טעויות כתוצאה מבלבול אצל המטופלים והרוקחים.

ארגון הרוקחות רואה את התרופות הגנריות ככלי להנגשת טיפולים תרופתיים איכותיים, בטוחים ויעילים, ובמחיר נמוך שיאפשר שמירה על תקציב הקופה הציבורית. את חבריו הוא רואה כבעלי תפקיד משמעותי בקידום השימוש הנאות, הבטוח, והיעיל בתכשירים גנריים, כסמכות המתאימה ביותר למתן מידע וייעוץ בנושא למטופלים לרופאים ולבעלי מקצוע רפואי אחרים וכמי שיכול להסביר נכוחה את ההבדלים והדמיון בין גנריקה לבין תרופות המקור, ובין הגנריקות השונות הקיימות בשוק.

הארגון קורא לקופות החולים לשקול ולבצע מכרזי רכש ארוכי טווח מול יצרני או יבואני התכשירים ככל שניתן ולדבריהם, מצב כזה יאפשר אספקה סדירה וזמינות תכשירים לאורך זמן, מה שבתורו ימנע בלבול בקרב מטופלים הנדרשים להחליף תרופות.

ארגון הרוקחים שוטח בנייר העמדה את יתרונותיהן של התרופות הגנריות, שהן "מרכיב עיקרי בהפחתת הוצאות מערכת הבריאות על טיפול תרופתי" ומציין כי "על אף שהשימוש הגובר בתכשירים גנריים הינה תופעה חיובית כשלעצמה, ישנן עדיין מספר סוגיות המקשות ומעכבות את אימוצן בטיפול הרפואי. סוגיות מרכזיות אלו נוגעות למידת הזהות בין תכשיר גנרי לתכשיר המקור, הליך האישור לתכשירים גנריים בישראל בעולם, והיכולת להחליף בין תכשירי מקור לתכשיר גנרי בתרופות בעלות טווח תרפויטי צר", נכתב במסמך.

רוקח רשאי לבצע החלפה בין תכשיר מקור לגנרי

כותבי המסמך מציינים כי "בהתאם לחקיקה בפקודת הרוקחים, רשאי הרוקח לבצע החלפה בין תכשיר מקור לגנרי, תכשיר גנרי לגנרי ותכשיר גנרי למקור", וכי "רוקח חייב ליידע את המטופל בדבר תכשירים גנריים אחרים".

עוד נכתב כי בכדי לייעץ באופן מקצועי, על הרוקח להבין את כלל הסוגיות הנוגעות לניפוק גנריקה, לעמוד על ההבדלים באופן האישור של תרופות מקור ותרופות גנריות, להכיר את המושגים של שקילות ביולוגית וטיפולית וכי על פי סל הבריאות, חובה לספק למטופלים חלופה אחת ובאם המטופל מתעקש לרכוש תכשיר שהקופה לא מממנת, הוא יכול לעשות זאת באופן פרטי ללא מימון הקופה.

נייר העמדה מתייחס לגם לעמדות לגבי שימוש בתרופות גנריות בקרב מטופלים, רופאים ויצרניות תרופות המקור. בהתייחסות לעמדות הרופאים נכתב : "כמו בקרב המטופלים, גם בין הרופאים קיים שוני רב בעמדות לגבי השימוש בגנריקה. מחקרים רבים מראים סקפטיות בקרב רופאים לגבי מבחני הביו-אקוויוולנטיות ויעילות של תרופות גנריות לעומת תרופות המקור. רופאים מסוימים חוששים שתחליפים גנריים הם פחות בטוחים ואיכותיים ואף מציינים שלחברות התרופות האינובטיביות, שמשווקות את תכשיר המקור, יש השפעה על גיבוש תפיסה זו".

לטיעון זה עונה ארגון הרוקחים בהתבסס על נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית בנושא, על פיו שימוש מושכל בתרופות גנריות, המעודד את השימוש בתרופות גנריות, מוזיל את עלויות משק הרפואה בארץ וראוי מבחינה אתית.

נושאים קשורים:  תרופות גנריות,  ארגון הרוקחות,  חדשות,  נייר עמדה,  תרופות מקור,  רוקחים
תגובות