מחקרים

שילוב יעיל של תרופות ביולוגיות לטיפול בסרטן הכבד

במטה-אנליזה רחבה נבחנו יעילות ובטיחות של שילוב אבסטין עם טרסבה בטיפול בשאת מתקדמת של תאי הכבד

05.06.2019, 06:49
סרטן הכבד, בדיקת MRI (צילום: אילוסטרציה)

היעילות של בווסיזומאב (Bevacizumab, שם מסחרי: אבסטין [Avastin]) בשילוב עם ארלוטיניב (Erlotinib, שם מסחרי: טרסבה [Tarceva]) בטיפול בשאת מתקדמת של תאי הכבד (Advanced hepatocellular carcinoma), ובפרט עבור מטופלים עמידים לסורפניב (Sorafenib), נצפתה והוערכה במספר ניסויים קליניים.

מטרתה של סקירה שיטתית זו היתה לאמוד בכלליות את התועלת והסיכון של הטיפול המשולב עם אבסטין וטרסבה בשאת מתקדמת של תאי הכבד.

החוקרים ערכו חיפוש אחרי מחקרים מתאימים במספר מאגרי מידע (PubMed, Cochrane Library, Embase, ScienceDirect, Web of Science and Scopus databases). התוצאים הראשיים שהוגדרו היו שיעורי התגובה האובייקטיבית, השליטה במחלה, ההישרדות הכוללת, ההישרדות נטולת-התקדמות של המחלה והאירועים החריגים.

בסקירה ובניתוח הנתונים נכללו שמונה ניסויים קליניים בשלב 2, בהם 342 חולי שאת מתקדמת של תאי הכבד. שיעור התגובה האובייקטיבית המשולב היה 12.6% (רווח בר-סמך 95%, 6.3-19.0%). השיעור המשולב של השליטה במחלה היה 54.5% (רווח בר-סמך 95%, 48.9-66.8%). שיעור ההישרדות נטולת-התקדמות המחלה לאורך 16 שבועות היה 50.2% (רווח בר-סמך 95%, 38.2-62.2%).

שיעורי ההישרדות הכוללת לאורך 6 חודשים ולאורך 12 חודשים היו 77.8% (רווח בר-סמך 95%, 71.3-84.2%), ו-44.9% (רווח בר-סמך 95%, 36.8-53.0%), בהתאמה.

האירועים החריגים העיקריים בדרגות 3-4 היו עייפות (11.9%), שלשול (9.0%), יתר לחץ-דם (6.7%), חטטת (5.8%), ודימום (5.3%).

הניסוי הקליני האקראי היחיד שנכלל בסקירה הראה שלמשטר המשולב של אבסטין עם טרסבה היה תגובה עקבית ושיעור חציוני לא-משתנה של הישרדות כוללת, אך פחות מקרים של רעילות ביחס לטיפול עם סורפניב (שיעור אירועים חריגים בדרגות 3-4- 19% לעומת 27%).

ניתוח נתונים של תת-קבוצות הראה שכטיפול קו-שני, למשטר משולב של אבסטין עם טרסבה היה ערך משמעותי שהתבטא בשיעורים עדיפים של הישרדות נטולת-התקדמות המחלה לאורך 16 שבועות (P=0.012), והישרדות כוללת לאורך 12 חודשים (P=0.048), וכן במגמה חיובית בשיעור התגובה האובייקטיבית (P=0.089). עם זאת, לא ניתן היה להתעלם ממקרים ברורים של רעילות של הטיפול במתן שלו כקו-שני.

החוקרים הסיקו שטיפול משולב עם אבסטין וטרסבה הוא יעיל עבור הסובלים משאת מתקדמת של תאי הכבד, ובפרט עבור מטופלים שהציגו עמידות לסורפניב. ממצאים אלה טעונים הוכחות נוספות, על-ידי תכנון וביצוע מיטבי של ניסויים קליניים אקראיים וגדולים נוספים.

מקור:

He, L. et al. (2019). BMC Cancer. 19(1):276

נושאים קשורים:  שאת מתקדמת של תאי הכבד,  בווסיזומאב (אבסטין),  ארלוטיניב (טרסבה),  סורפניב,  מחקרים,  חדשות
תגובות