FDA

אושרה בדיקה המאפשרת לאתר זיהום קנדידה בדם בתוך מספר שעות

השיטות הקיימות לאיתור זיהום בקנדידה בדם יכולות לקחת 6 ימים; מחקר מצא, כי הבדיקה החדשה זיהתה 84%-96% מהמקרים החיוביים

20.10.2014, 10:30

זיהום בדם בפטריית-שמר עשוי לגרום להידרדרות מהירה עד כדי מוות ללא טיפול. פתוגנים אלו עלולים לגרום לזיהום קשה באנשים עם מערכת חיסונית חלשה, כולל מטופלים המקבלים טיפול מדכא חיסון לצורך השתלה, חולי סרטן או אנשים במצב קריטי.

השיטות הקלאסיות לאיתור פתוגנים אלו בזרם הדם עשויות לקחת עד 6 ימים. הבדיקה T2Candida יכולה לאתר 5 פתוגנים שכיחים מסוג שמר [קנדידה אלביקנס ו/או קנדידה טרופיקליס, קנדידה פרפסילוזיס, קנדידה גלברטה ו/או קנדיה קרוזי] בתוך 3-5 שעות, תוך שימוש בבדיקת דם אחת. במקביל יש לקחת תרבית לשמרים, כיוון שתוצאה חיובית כוזבת עלולה להתקיים.

באמצעות איתור המחולל בתוך מספר שעות, ניתן לטפל בחולים בטיפול המתאים להם בשלב מוקדם.

הבדיקה משתמשת בטכניקה ששוברת את תאי השמר ומשחררת מתוכם את ה-DNA. אם נמצא DNA, הבדיקה גם אמורה לאתר את הזן של הפטרייה.

אישור הבדיקה התבסס על מחקר קליני, בו איתרה הבדיקה באופן נכון קרוב ל-100% מבדיקות שהיו שליליות (1,500 משתתפים) ומחקר אחר בו הבדיקה איתרה 84%-96% מהדגימות החיוביות (300 בדיקות דם בריכוזי שמר שונים).

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
FDA News Release. FDA allows marketing of the first test to identify five yeast pathogens directly from a blood sample. 22nd September 2014.

נושאים קשורים:  FDA,  איידס,  HIV,  קנדידה,  פטריית שמר,  מערכת חיסון חלשה,  T2Candida,  מחקרים
תגובות